2011

Øwretun barnehage ble ferdig stilt i Juni 2011
Parkveien 8 er 14 Leiligheter med garasjeanlegg i kjelleren.Første 12 ferdig sommeren 2011, siste 2 ferdig høsten 2012
Gamle telebygget på tynset ble ombygd til midlertidige lokaler for Nord Østerdal Vidregående på TynsetLokalene ble ferdigstilt sommeren 2011