Vår installasjonsavdeling har kompetanse og erfaring innenfor alle typer el-installasjoner, sterkstrøm og svakstrøm.

Vi gjør totalinstallasjoner som også inkluderer tele, data, brannvarsling, solcelleanlegg og alarmanlegg.

For nærmere informasjon, kontakt oss.